Zásady ochrany osobních údajů

Pavel Roháč, IČO: 13671057, DIČ: CZ69123967 se sídlem Dědická 905/17, 627 00 Brno dále jen „firma“si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuální znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Firma získává osobní údaje těchto subjektů přímo od subjektů, nezískává je z jiných zdrojů.

 

Michal Fejta, IČO: 62582582, DIČ:CZ7407013845 se sídlem Slunečná 480/4, 634 00 Brno dále jen „firma“si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující Pravidla ochrany osobních údajů:

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuální znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Firma získává osobní údaje těchto subjektů přímo od subjektů, nezískává je z jiných zdrojů.